Za unijne pieniądze nie można kupić komputera pracownikowi, który został zatrudniony w projekcie na umowie cywilnoprawnej.
Od początku roku realizatorów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązują obostrzenia dotyczące zatrudniania pracowników, a także dokonywania zakupów za unijne pieniądze. To efekt nadużyć, które podczas kontroli stwierdziła Komisja Europejska. Zgodnie z nowymi zasadami finansowania PO KL trudniej jest sfinansować za pieniądze z UE wyposażenie biurowe.
– Notebook, meble lub drukarkę można kupić tylko tym pracownikom projektu, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, i to co najmniej w wymiarze pół etatu – podkreśla Teresa Markiewicz, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Dotyczy to umów zawartych w 2011 roku.
Tymczasem wiele osób do projektów jest angażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli realizator projektu kupił im w tym roku wyposażenie za środki z UE, będzie je musiał zwrócić instytucji, która przyznała mu dofinansowanie (np. urzędowi marszałkowskiemu).