Gminy w uchwałach określają, ile może zarobić dzienny opiekun, który będzie zajmował się maksymalnie pięciorgiem dzieci. Wysokość stawki godzinowej waha się od 3 zł do 6 zł.
Samorządy, które chcą zatrudnić dziennego opiekuna zajmującego się małymi dziećmi w swoim domu lub mieszkaniu, muszą wybrać go w konkursie oraz podpisać z nim umowę. Najpierw jednak radni gminy muszą podjąć uchwały w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna i sposobu jego ustalania. Zobowiązuje je do tego art. 43 i 58 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).
Większość gmin, które już podjęły uchwały, określiła godzinową stawkę wynagrodzenia. Jak na razie do gmin zgłaszają się pojedyncze osoby zainteresowane pełnieniem funkcji dziennego opiekuna.
– Przyjęliśmy kwotę 3 zł za każdą godzinę faktycznej opieki nad jednym dzieckiem zarówno w przypadku opłaty ponoszonej przez rodzica, jak i wynagrodzenia opiekuna. Odpowiada ona stawkom obowiązującym w naszym żłobku – mówi Maria Wysocka-Raginia z Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu.
Dodaje, że z pieniędzy gminy, a nie rodziców będzie natomiast opłacane obowiązkowe ubezpieczenie cywilne dziennego opiekuna.
Z kolei radni gminy Kozy (woj. Śląskie) w uchwale podjętej 6 maja przyjęli, że podstawowa stawka za godzinę opieki wyniesie 3 zł, ale w sytuacji gdy dziecko będzie przebywać u dziennego opiekuna powyżej 8 godzin, opłata za każdą dodatkową godzinę wyniesie 6 zł. Wysokość wynagrodzenia będzie więc obliczana jako iloczyn godzin faktycznej opieki i stawki opłaty za jej sprawowanie.
– Zgodnie z naszymi kalkulacjami maksymalne miesięczne wynagrodzenie opiekuna wyniesie 3 tys. zł brutto – tłumaczy Monika Olma, sekretarz gminy Kozy.
Dodaje też, że podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie prowadzony przez dziennego opiekuna dziennik obecności dziecka, zatwierdzany przez dyrektora gminnego zespołu obsługi szkół i przedszkola. Pozwoli to uwzględnić przypadki nieobecności dziecka, za które rodzice nie będą płacić, a dzienny opiekun nie otrzyma wynagrodzenia.
– Nasza uchwała przewiduje, że wynagrodzenie dziennego opiekuna za godzinę wyniesie 5 zł, ale jeżeli znajdujące się pod jego opieką dziecko jest niepełnosprawne, będzie podwyższana o połowę – mówi Elżbieta Sindrewicz, naczelnik wydziału infrastruktury społecznej Urzędu Miasta w Lubaniu.
5 dzieci maksymalnie pod swoją opieką będzie mógł mieć dzienny opiekun