Prawa do bezpłatnego leczenia nie mają osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak w niektórych sytuacjach za świadczenie zdrowotne zapłacą także pacjenci opłacający składkę zdrowotną

Wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo do bezpłatnego leczenia. Od tej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki. Z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że publiczny szpital lub przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Bez skierowania pacjent zapłaci za wizytę u specjalisty

Pacjentka z objawami alergii zapisała się na wizytę do lekarza pulmonologa, który miał kontrakt z NFZ. Ponieważ nie konsultowała się wcześniej z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na wizytę zgłosiła się bez skierowania. Czy w takiej sytuacji musi pokryć koszty leczenia?

Pacjent dopłaci do przejazdu karetką pogotowia

Pacjent po przebytym zabiegu ortopedycznym porusza się samodzielnie, ale o kulach. Ze względu na stan zdrowia wymaga jednak przewozu środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Czy w takiej sytuacji będzie musiał za to zapłacić?

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego zwalnia z opłaty

Bezrobotny pacjent zgłosił się do przychodni na badanie ze skierowaniem od lekarza specjalisty. Nie posiadał jednak ze sobą żadnego dowodu ubezpieczenia. W rezultacie przychodnia wykonała badanie, ale zażądała wniesienia za nie opłaty. Czy miała do tego prawo?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy pacjent zapłaci za leczenieW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania