■  Plany rzĄdu na póŁ roku. Rada Ministrów przyjęła wczoraj plan prac legislacyjnych, które zamierza przyjąć w I półroczu 2008 r. Chodzi m.in. o pakiet reformujący system emerytalny. Przygotowywane projekty ustaw mają dotyczyć np. wypłat świadczeń ze środków gromadzonych w OFE i nowych zasad ustalania rent z tytułu niezdolności do pracy.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  SzkoŁy nie zapewniajĄ dzieciom bezpieczeństwa. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wczoraj wyniki kontroli, po której negatywnie oceniła stan bezpieczeństwa w szkołach. Niesprawne lub rzadko konserwowane przewody wentylacyjne i kominowe, brak planów ewakuacji, przeterminowane leki w apteczkach (w jednej ze szkół przeterminowane o 17 lat) - takie m.in. uchybienia odkryli w szkołach kontrolerzy NIK.

Więcej www.nik.gov.pl

■  Pogotowie strajkowe na kolei. Kolejarska Solidarność ogłosiła wczoraj pogotowie strajkowe. Związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń w branży. Komisje zakładowe Solidarności mają być oflagowane, powstaną tam także zakładowe komitety strajkowe. Kolejarze chcą wzrostu średniego wynagrodzenia we wszystkich spółkach grupy PKP, tak aby w 2008 roku wyniosło ono co najmniej tyle, ile średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■  Emigranci będĄ wracać. Wczoraj zaprezentowano w Warszawie raport Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy. Wynika z niego, że najwięcej emigrantów pochodzi z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Śląska. Ponad 70 proc. osób wyjeżdżających to osoby między 18, a 34 rokiem życia, zwykle dobrze wykształcone. Polacy najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. Blisko 50-60 proc. emigrantów deklaruje, że zamierza wrócić do kraju.

■  Infolinia dla ubiegajĄcych się o refundację skŁadek. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił wczoraj infolinię: 0 801 233 554 dla osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia pracodawcy i rolnicy sami opłacają składki, a Fundusz je refunduje.

Więcej www.prfon.org.pl