W lipcu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zacznie przyjmować wnioski o refundację składek, zgodnie z nowym wzorem, w formie elektronicznej.
Od tego miesiąca zmieniły się zasady refundacji składek ZUS przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla niepełnosprawnych prowadzących własne firmy. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać refundację w pełnej wysokości.
Aby ją otrzymać, prowadzący firmę muszą złożyć wniosek WN-U-G, którego wzór określa załącznik nr 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50, poz. 260).
Jak wyjaśnia PFRON, nowy wzór wniosku musi być wdrożony do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) w lipcu tego roku. Dopiero od tego momentu możliwe będzie złożenie wniosku w formie elektronicznej. Do tej pory wnioski za czerwiec powinny być przesyłane w formie papierowej na druku określonym w załączniku do rozporządzenia.