Wczoraj odbyło się I czytanie projektu nowelizacji tzw. ustawy żłobkowej. Projekt przygotowany przez posłów PSL przewiduje jedną zmianę dotyczącą legalnego zatrudniania niani. Obecne przepisy uchwalone w lutym tego roku przewidują, że rodzice, którzy legalnie zatrudnią nianię, otrzymają refundację jej składek ZUS i NFZ od podstawy, którą stanowi wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku wyższej pensji różnicę w wysokości składek pokryją rodzice.

Jednak z tej możliwości zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) mogą korzystać tylko rodzice lub samotny rodzic, którzy są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą działalność gospodarczą. Takiego prawa nie mają osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą. Projekt nowelizacji ustawy umożliwi im to.

– Ta grupa rodziców została pominięta podczas prac nad ustawą, a wszyscy rodzice bez względu na rodzaj wykonywanej pracy powinni móc skorzystać z pomocy przy zatrudnianiu legalnej niani – mówi Piotr Walkowski, poseł PSL.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Opłacanie składek za nianię będzie jednak możliwe dopiero od października, bo ustawa żłobkowa wprowadziła półroczne vacatio legis dla tego przepisu.