Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o policji (druk sejmowy nr 4262). Został on skierowany do dalszych prac w komisji.

Posłowie proponują w nim zmiany do art. 25 ustawy, który dotyczy warunków jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć służbę w Policji. Obecnie jednym z warunków jakie musi spełniać kandydat jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Tak więc w praktyce zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji jest przerywane bo kandydat został ukarany za popełnienie stosunkowo drobnego wykroczenia.

Zdaniem posłów takie działanie jest nieracjonalne. W związku z tym proponują, aby jednym z warunków dla kandydata do służby w Policji było to, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Projekt ma również doprecyzować jakie etapy składają się na postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji a w szczególności wymagane dokumenty a także rodzaje testów, które kandydat musi zdać.

Drugie czytanie projektu ma odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu czyli tym rozpoczynającym się 29 czerwca.