Jeśli zgodzą się na to rząd i Komisja Europejska, pieniędzmi z UE będzie można zasilić fundusze szkoleniowe w firmach. Będzie też więcej konkursów dla gmin na zakładanie przedszkoli.
Małe i średnie firmy, które utworzą fundusz szkoleniowy, będą mogły otrzymać dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Taka propozycja została zaakceptowana przez Komitet Monitorujący PO KL, który obradował w Rzeszowie. Mogłaby wejść w życie jako rozwiązanie pilotażowe w PO KL od 2012 roku, ale wcześniej muszą zgodzić się na nie Rada Ministrów i Komisja Europejska.
Dzięki nowemu rozwiązaniu pracodawca za własne środki z funduszu szkoleniowego oraz dofinansowanie przyznane przez UE będzie mógł kupować szkolenia najbardziej potrzebne jego pracownikom. Pośrednikami w przekazywaniu firmom unijnych pieniędzy (czyli tzw. operatorami wsparcia) mogliby być partnerzy społeczni, czyli np. organizacje pracodawców. Ci dotacje na ten cel otrzymywaliby w konkursach organizowanych przez PARP lub przez województwa. Operatorzy oferowaliby przedsiębiorcom usługę zewnętrznego HR.
– Brak strategii rozwoju pracowników to jest obecnie główny problem firm. Przystępując do takiego projektu, mała firma mogłaby liczyć na przygotowanie diagnozy jej potrzeb szkoleniowych – podkreśla Małgorzata Lelińska, ekspert z PKPP Lewiatan.
Dodaje, że korzyścią dla przedsiębiorcy byłoby również to, że nie musiałby się borykać ze wszystkimi obciążeniami, które wynikają z realizacji projektu.
Komitet Monitorujący PO KL zatwierdził również propozycje przesunięcia środków w ramach programów. Najważniejszą zmianą jest zgoda na przekazanie 180 mln zł z puli, którą dysponowało dotąd Ministerstwo Edukacji Narodowej do regionów. Województwa będą mogły wydać dodatkowe środki na tworzenie nowych i wsparcie dla już istniejących przedszkoli w latach 2012 – 2013, (o ile zgodzą się na to rząd i Komisja Europejska).
– Dzięki temu będziemy mogli zorganizować dodatkowe konkursy, bo pieniądze na przedszkola w naszym województwie już się skończyły – mówi Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Jak podkreśla Paweł Marwicki, zastępca wójta gminy Górno (woj. świętokrzyskim) dodatkowe środki rozwiążą problemy tych gmin, których nie stać na utrzymanie placówek wcześniej utworzonych za unijne środki.
Połowa województw zgłosiła Komitetowi Monitorującemu PO KL zmiany do swoich planów działania. Komitet zaakceptował te uwagi. W efekcie m.in. jest szansa na dwa dodatkowe konkursy w 2011 r. (na tzw. małe granty edukacyjne w województwie opolskim oraz na wsparcie współpracy uczelni z przedsiębiorcami w Łódzkiem).