Elektroniczne kontakty z administracją publiczną stały się od 9 czerwca łatwiejsze. Wszystko dlatego że wolno już korzystać z bezpłatnego podpisu elektronicznego, nazywanego profilem zaufanym, na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – www.epuap.gov.pl. Jest to alternatywa dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za który należało zapłacić, a jego uzyskanie było skomplikowane.

Prosty profil zaufany

Posiadanie i używanie profilu nie wymaga żadnych urządzeń poza przeglądarką internetową. Wystarczy założyć konto, wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl. Stąd zainteresowany wysyła wniosek o potwierdzenie profilu, podając na urzędowym formularzu swoje dane osobowe i adres poczty elektronicznej, przez który będzie porozumiewał się z urzędem, czyli wysyłał pisma, otrzymywał potwierdzenia tego faktu i uzyskiwał odpowiedzi.
Na to miejsce w sieci zostaną najpierw dostarczane kody autoryzacyjne podobne do stosowanych w elektronicznej bankowości. Potem trzeba złożyć jedyną niezbędną wizytę w wybranym urzędzie, żeby uwierzytelnić profil, czyli zweryfikować dane na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Chodzi o to, by zmniejszyć możliwość podszywania się pod właściciela e-podpisu.
Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w 16 urzędach wojewódzkich i 18 ich delegaturach, w 4 oddziałach ZUS, 399 urzędach skarbowych, 127 konsulatach i 16 urzędach wojewódzkich oraz 18 ich delegaturach. Ważne jest przy tym, że usługi elektronicznej administracji są odmiejscowione. Oznacza to, że wolno wybrać dowolną placówkę spośród oferowanych przez administrację.
Po sprawdzeniu danych konto uzyska status profilu zaufanego. Zainteresowany zostanie o tym poinformowany e-mailem.

Sprawy w sieci

Elektroniczna Platforma udostępnia katalog spraw załatwianych elektronicznie. Należą do nich między innymi: otrzymanie dowodu osobistego, sprawy związane z udziałem w wyborach, uzyskiwanie prawa jazdy, płacenie mandatów, ubezpieczeń społecznych czy kwestie związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zamówienia publiczne.Nie wszyscy gotowi

Wiele urzędów dopiero przygotowuje się do wdrażania nowych rozwiązań.
– Wysyłamy naszego pracownika na specjalne szkolenie, abyśmy wiedzieli nie tylko, jak przyjmować wnioski, ale również jak pomagać rodzicom w ich składaniu – mówi Hanna Kowal, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
Monika Najbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, zwraca uwagę, że zainteresowanie korzystaniem z nowej możliwości w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne może nie być duże.
– Wielu rodziców ma problemy z prawidłowym wypełnieniem wniosku i skompletowaniem całej dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji. Wolą przyjść do ośrodka i poprosić o pomoc naszego pracownika, dlatego spodziewamy się, że większość wniosków będziemy otrzymywać w dotychczasowej formie – mówi Monika Najbert.

Fiskus czeka na podatników

Do obsługi ePUAP przygotowane są już urzędy skarbowe. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na Mazowszu. Mirosław Kucharczyk, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, mówi, że mazowiecka administracja podatkowa jest przygotowana do obsługi klientów korzystających z ePUAP.
– W każdym urzędzie skarbowym wyznaczonym pracownikom zostały nadane uprawnienia do administrowania systemem – potwierdza Mirosław Kucharczyk.
Dodaje, że zostały również przygotowane stanowiska pracy punktów potwierdzających. Nadano także formalne uprawnienia dla osób dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP.
– Jesteśmy więc gotowi do uruchomienia zaufanego profilu na platformie ePUAP, która zgodnie z harmonogramem nastąpi dzisiaj – przekonuje Mirosław Kucharczyk.
Podobne działania zostały podjęte również w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
Zaufany profil ma zastąpić konieczność stosowania w kontaktach z administracją publiczną e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Jest to więc duże ułatwienie dla podatników.
Podstawa prawna:
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565, ze zm.).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. nr 93, poz. 545).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 546).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547).