Odnoszę wrażenie, że zmienia się postrzeganie działań związkowców. Do tej pory było przyzwolenie społeczne na ich poczynania, bo strajki kojarzyły się z walką z minionym systemem, co przekłada się także na sposób interpretacji prawa przez sądy. Teraz coraz częściej sądy rozpatrują kwestie finansowe takiej akcji

Rozmowa z Michałem Romanowskim - profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa rynków kapitałowych, wspólnikiem kancelarii Romanowski i Wspólnicy oraz pełnomocnikiem prawnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Udało się Panu wyrokiem sądu nie dopuścić do akcji protestacyjnej związkowców w JSW. To było orzeczenie bez precedensu