Najlepszym programem Master of Bussiness Administration w Polsce jest Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - wynika z Rankingu MBA Perspektywy 2011, zaprezentowanego przez "Perspektywy".

Na drugim miejscu znalazł się program Executive MBA oferowany przez Akademię Leona Koźmińskiego, a na trzecim program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową.

"Perspektywy specjalizują się w rankingach edukacyjnych. Ponieważ absolwenci szkół wyższych, zwłaszcza ci z pokolenia wyżu demograficznego, są zainteresowani zwiększaniem swoich szans na rynku pracy, postanowiliśmy przygotować dla nich profesjonalny ranking programów MBA" - powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Zgodnie z decyzją Kapituły Rankingu programy MBA oceniane były w siedmiu grupach kryteriów odzwierciedlających jakość programu MBA oraz jego skuteczność rynkową. Są to: jakość studentów, jakość kadry naukowo-dydaktycznej, wartość merytoryczna programu, wsparcie technologiczne programu, ranga programu, prestiż uzyskiwanego dyplomu oraz ocena programu przez absolwentów.

Do udziału w Rankingu zgłoszone zostały łącznie 33 programy MBA (spośród ponad 40 funkcjonujących pod tą nazwą na polskim rynku). Ostatecznie uwzględniono w rankingu 26 programów.

Poniżej wyniki Rankingu MBA Perspektyw 2011 (10 najlepszych programów):

1. Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) - Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - 100 pkt. 2. Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego - 98,85 pkt. 3. Canadian Executive MBA (CEMBA) - Szkoła Główna Handlowa - 95,88 pkt. 4. Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej - 89,89 pkt. 5. International MBA Programme - Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim - 89,79 pkt. 6. European MBA - Akademia Leona Koźmińskiego - 88,44 pkt. 7. Executive MBA Management for Central and Eastern Europe - Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - 87,35 pkt. 8. International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej - 86,12 pkt. 9. International MBA European Multicultural Integrated Management Program - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 85,89 pkt. 10. Program MBA Poznań-Atlanta - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 83,86 pkt.

Pełne wyniki Rankingu MBA Perspektywy 2011 znajdują się w serwisie internetowym: www.mba.perspektywy.pl

Ranking MBA Perspektywy 2011 opracowany został pod nadzorem Kapituły składającej się z profesorów ekonomii i zarządzania oraz menedżerów kierujących czołowymi polskimi firmami. Do kompetencji Kapituły należy zatwierdzenie metodologii rankingu, nadzór nad jego przygotowaniem oraz ogłoszenie wyników.