Według szacunków Komisji Europejskiej (KE), jeżeli obecna tendencja się utrzyma, UE osiągnie założony na rok akademicki 2012/2013 cel, jakim jest 3 mln stypendystów (od czasu rozpoczęcia wymiany studentów w ramach programu Erasmus).

Dzięki udziałowi w programie studenci z różnych krajów UE mają możliwość studiowania na uczelniach w innych państwach. Jego uczestnicy najczęściej wyjeżdżają na jeden semestr, który jest wliczany w normalny tok studiów w kraju, z którego pochodzą. W tym czasie student dostaje stypendium w wysokości 254 euro miesięcznie. Niestety ze względu na większą liczbę uczestników programu jego średnia wysokość spada. W ostatnim czasie zmniejszyła się o około 7 proc.

Jak wynika z danych KE, w stosunku do ubiegłego roku wymiany studenckie w ramach programu Erasmus wzrosły najbardziej, bo aż o 30 proc. w Estonii i na Cyprze. Studenci najchętniej wyjeżdża do Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Do Polski w ramach programu Erasmus przyjechało w 2010 r. ponad 6 tys. studentów. Najwięcej wśród nich było Hiszpanów (1312) i Turków (1156).

Od 2007 roku oferta Erasmusa została rozszerzona o staże studenckie w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach. W ubiegłym roku akademickim z takiej możliwości skorzystało 35 tys. studentów, czyli o 17,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

ds