Osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą składać wnioski o przyznanie unijnej pomocy na sfinansowanie usług doradczych. W tym celu muszą zawrzeć umowę na świadczenie takich usług z ośrodkiem doradztwa rolniczego, izbą rolniczą lub innym podmiotem, który ma akredytację ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Doradztwo może dotyczyć m.in. spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania gospodarstwem rolnym czy przestrzegania w nim unijnych wymogów. Warunki ubiegania się o tę pomoc zostały złagodzone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w znowelizowanym rozporządzeniu, które obowiązuje od 20 maja. Dotychczas warunkiem starania się o dotowaną przez UE pomoc doradczą było otrzymywanie przez rolnika dopłat bezpośrednich. Ten wymóg rozporządzenie znosi.

Wnioski o przyznanie wsparcia na doradztwo można składać na nowych zasadach w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca 2011 roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Korzystanie z usług doradczych (Dz.U. nr 103, poz.595).