W przyszłym roku powiatowe urzędy pracy (PUP) będą miały znacząco mniej pieniędzy na zatrudnianie pracowników zajmujących się aktywizowaniem bezrobotnych. W związku z tym powiaty już szacują, o ile będą musiały zredukować etaty doradców zawodowych i pośredników pracy.

Wszystko dlatego, że limit środków, które powiat może przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzeń, jest uzależniony od kwot z Funduszu Pracy przyznanych mu w poprzednim roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Środki na ten cel w 2011 roku zostały radykalnie zmniejszone (z 7 do 3,2 mld zł). Przykładowo gdański PUP miał w ubiegłym roku na aktywizację 30 mln zł, a w tym tylko 9,5 mln zł. W Wadowicach odpowiednio: 9 mln zł i 3,6 mln zł.

Już wiadomo, że środków nie starczy na utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Zagrożone będzie spełnienie standardów zatrudnienia przewidzianych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług ryku pracy (Dz.U. nr 177, poz.1193). W niektórych powiatowych urzędach pracy trzeba będzie zredukować zatrudnienie nawet o 2/3.

– Jeżeli nic się nie zmieni i samorząd nie dołoży własnych pieniędzy, z 50 doradców i pośredników pracy, których zatrudniamy obecnie, będziemy musieli zwolnić kilkanaście osób – mówi Marian Łatkowski, dyrektor PUP w Wadowicach.

Również inne urzędy szykują się na najgorszy scenariusz.

– Większość umów z doradcami i pośrednikami pracy mamy zawartych na czas określony do końca roku, jeżeli nie będziemy mieli zagwarantowanego finansowania, nie będziemy ich przedłużać – mówi Teresa Bierza, dyrektor PUP w Rybniku.

Jednak jak dowiedział się „DGP”, z pomocą samorządom przyjdzie Unia Europejska. Urzędy pracy, które realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą mogły zatrudnić pracowników za środki UE. Do tej pory nie mogły ich przeznaczać na finansowanie bieżącego zatrudnienia, a jedynie zwiększać je ponad poziom gwarantowany ze środków krajowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodziło się jednak na odstępstwo od tej zasady.

– Możliwe będzie dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, które pozwoli na kontynuację działań prowadzonych przez PUP na dotychczasowym poziomie i utrzymanie minimalnych standardów zatrudnienia – zapewnia Paweł Chorąży, dyrektor departamentu zarządzania EFS w MRR.

364 mln zł z PO KL zostanie przeznaczone do 2013 roku na projekty powiatowych urzędów pracy aktywizujące bezrobotnych