Są mandaty

W wyniku kontroli w firmach realizujących inwestycje związane z Euro inspektorzy pracy łącznie wydali w ubiegłym roku 45 decyzji o wstrzymaniu prac oraz 33 w sprawie skierowania pracowników do innych prac, które nie będą zagrażały ich zdrowiu lub życiu. Mandatami na kwotę 84 tys. zł ukarano 68 osób odpowiedzialnych za bhp. Do sądów grodzkich skierowano 9 wniosków o ukaranie pracodawców łamiących przepisy i 12 zawiadomień o podejrzeniu popełniania przestępstwa.

Choć PIP wskazuje na konieczność poprawy warunków pracy na inwestycjach związanych z Euro, to jednak docenia także dotychczasowe starania pracodawców dotyczące bhp.

Są pochwały

– Mimo nieprawidłowości stan przestrzegania przepisów na budowach związanych z Euro 2012 należy ocenić pozytywnie, lepiej niż w przypadku innych inwestycji budowalnych – tłumaczy Waldemar Spólnicki.

Podkreśla, że w trakcie realizacji inwestycji zwiazanych z mistrzostwami Europy opracowano np. procedury postępowania przy każdym rodzaju prac wykonywanych na takich budowach.

Inspekcja podkreśla, że inwestorzy ustanawiają też koordynatorów ds. bhp, co ułatwia zapewnienie bezpieczniejszych warunków pracy na całym obiekcie budowlanym. Wprowadzane są także np. systemy identyfikacji pracowników, które ograniczają dostęp do terenu budowy oraz sprawdzające przygotowanie pracowników podwykonawców do pracy.

Takie rozwiązania na co dzień mogłyby być stosowane przy zwykłych inwestycjach budowalnych. Z danych PIP wynika, że w ubiegłym roku w całej Polsce śmiertelnym wypadkom przy pracy uległo 538 osób, a 898 odniosło ciężkie obrażenia. Poszkodowanymi są najczęściej osoby, które dopiero rozpoczynają pracę (40 proc. z nich pracuje krócej niż rok).

– To oznacza, że niestety osoby podejmujące prace niebezpieczne nadal nie są wystarczająco przeszkolone – mówi Jerzy Langer.

Błędy pracowników

Najczęstszymi przyczynami wypadków są błędy pracowników (np. samowolne zachowanie się pracownika, nieużywanie sprzętu ochronnego) oraz nieprawidłowa organizacja pracy (np. tolerowanie odstępstw od przepisów bhp oraz brak odpowiedniego nadzoru nad pracownikami).

PIP zapowiada dalsze kontrole w obiektach realizowanych na Euro 2012. To jedno z priorytetowych działań inspekcji w tym roku.