"Podtrzymujemy wszystkie nasze wątpliwości dotyczące ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, które wyraziliśmy w piśmie skierowanym do pana prezydenta. Zwracaliśmy w nim uwagę na nasze zastrzeżenia związane z zakresem gromadzonych informacji oraz ze sposobem tych informacji na poziomie centralnym. Mamy wątpliwości, czy tak wiele informacji trzeba gromadzić i czy trzeba je umieszczać je w systemie centralnym.

Pan prezydent uznał jednak, że sformułowane przez nas wątpliwości nie uprawniają do podjęcia kroków, do których jako głowa państwa jest uprawniony. Zatem nasze rola się skończyła.

Z tego, co słyszeliśmy, jest pomysł, by skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy podpisanej dzisiaj przez pana prezydenta. Do złożenia takiego wniosku są uprawnione inne podmioty niż Helsińska Fundacja Praw Człowieka".