Dodatkowe środki to część rezerwy ustawowej NFZ. Wynosi ona 580 mln zł. Prezes Funduszu Jacek Paszkiewicz zdecydował, że około 82 mln zł z tej sumy trafi do oddziałów wojewódzkich z przeznaczeniem na finansowanie tzw. migracji pacjentów za 2010 r.

W regionach, w których jest najwięcej renomowanych szpitali klinicznych - np. na Mazowszu i Śląsku - często leczą się mieszkańcy z całej Polski. Taka sytuacja sprawia, że oddziałom wojewódzkim potrzebne są dodatkowe środki na finansowanie świadczeń.

Plan finansowy NFZ na 2011 r. zakładał, że na świadczenia medyczne Fundusz przeznaczy ponad 56,6 mld zł. NFZ szacował, że w tym roku wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczą 60 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznaczałoby wzrost o 8,8 proc.

Z tej sumy na finansowanie świadczeń medycznych NFZ przeznacza ponad 56,6 mld zł (94,28 proc. całości wpływów). Na rezerwę ustawową Fundusz odprowadził ponad 580 mln zł, koszty administracyjne pochłaniają 661 mln zł.

Najwięcej pieniędzy - zgodnie z planem NFZ - miało trafić do oddziałów: mazowieckiego (ponad 8,3 mld zł), śląskiego (ponad 6,8 mld zł) i wielkopolskiego (ponad 4,9 mld zł). Najmniej środków otrzymają województwa: lubuskie (ponad 1,4 mld zł), opolskie (ponad 1,4 mld zł), podlaskie (ponad 1,7 mld zł), warmińsko-mazurskie (ponad 1,9 mld zł), świętokrzyskie (ponad 1,9 mld zł). (PAP)

NFZ uruchomił 856 mln zł z funduszu zapasowego dla oddziałów, które zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków otrzymały mniej pieniędzy.