Pracujący absolwenci uczelni, którzy myślą o awansie, a nie znają biegle języka angielskiego, mogą za darmo doskonalić umiejętności językowe. Właśnie ruszają nowe projekty dofinansowane przez Unię Europejską.
Większość absolwentów uczelni deklaruje w CV znajomość języków obcych w stopniu zaawansowanym. Jednak, jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce tylko co piąta osoba, która nie ukończyła 25 roku życia, posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym. Absolwenci znają angielski, ale często tylko komunikatywnie. Problem słabej znajomości tego języka wśród osób kończących uczelnie próbują rozwiązać firmy szkoleniowe, które otrzymały na ten cel dotację z UE. Do udziału w nowych projektach mogą się zgłaszać pracujący absolwenci, m.in. pedagogiki, kierunków nauczycielskich, informatyki czy zarządzania.
– Niski poziom znajomości języka utrudnia tym osobom awans. Dotyczy to nie tylko wysoko wykwalifikowanych specjalistów, np. inżynierów, ale także absolwentów kierunków nauczycielskich oraz pedagogów – mówi Wojciech Kostecki, dyrektor Lander's Education & Services, szkoły językowej, która realizuje jeden z dofinansowanych przez Unię Europejską projektów szkoleniowych.
Podkreśla, że obecnie co drugi nauczyciel ma problemy ze znajomością języka angielskiego.
Szkolenia są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszeństwo udziału w nich mają absolwenci szkół wyższych, pracujący od niedawna. Kursanci po zakończeniu nauki otrzymują certyfikat Teaching Knowledge Test, który nie tylko poświadcza znajomość języka angielskiego, ale także upoważnia do jego nauki.
Obecnie w Polsce jest realizowanych ponad 100 projektów podnoszących kwalifikacje językowe. Szkolenia te są bezpłatne. Firmy szkoleniowe i szkoły językowe, które otrzymały unijne dofinansowanie, reklamują się w prasie. Informacje o nich i realizowanych przez nie projektach można uzyskać w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich urzędach pracy, które przyznały im dotacje. Nowe szkolenia można również odnaleźć za pośrednictwem portalu www.inwestycjawkadry.pl.