Posłowie parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych przygotowali projekt ustawy, która jeszcze przez trzy lata pozwala zachować osobowość prawną Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

– Rozmawialiśmy już w tej sprawie z resortem finansów i mamy jego akceptację na zachowanie obecnej formy prawnej funduszu do końca 2014 roku – mówi Marek Plura, poseł PO, przewodniczący zespołu.

Dodaje, że podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu zostanie rozstrzygnięte, czy Sejm będzie pracował nad zmianami w PFRON jako odrębną ustawą, czy zostanie ona włączona do pakietu tzw. ustaw okołobudżetowych.

Fundusz ma stracić osobowość prawną i stać się państwową jednostką budżetową od 1 stycznia 2012 r. Taką zmianę wprowadził art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

– Przyjęta w nim forma prawna PFRON jest niespójna z realizowanymi przez fundusz zadaniami, co uniemożliwi ich kontynuację w przyszłym roku. Dodatkowy czas pozwoli też wypracować takie rozwiązania, które oddalą to zagrożenie w przyszłości – mówi Marek Plura.

Nowe przepisy przewidują, że funkcjonujący w obecnej formule PFRON będzie pełnił funkcję biura obsługi funduszu. Zlikwidowane zostaną zarząd oraz rada nadzorcza funduszu składająca się m.in. z przedstawicieli rządu, pracodawców i organizacji pozarządowych. Tym samym PFRON nie mógłby realizować programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne. Jednym z nich jest program student, który pozwala dofinansować koszty nauki, związane m.in. z opłaceniem czesnego, dojazdami i zakupem przedmiotów ułatwiających naukę.

Ponadto zdaniem ekspertów i organizacji pozarządowych sytuacja, w której dochody funduszu staną się dochodami budżetu, może spowodować, że w przypadku ich nadwyżki pieniądze te nie byłyby przeznaczane na rehabilitację, ale na inne cele budżetowe.

5,3 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet PFRON