Uczeń, który nie zda matury, nie musi czekać roku, aby ponownie do niej przystąpić i podjąć naukę. Może kształcić się dalej w szkole policealnej. Placówki te oferują naukę na różnych kierunkach.

Czy abiturient może studiować bez matury

Uczeń technikum chemicznego nie zdał matury z języka polskiego. Ma bardzo dobre wyniki na świadectwie oraz dyplom zawodowy. Chce rozpocząć naukę na politechnice. Wymaganym przedmiotem, według którego szkoła wyższa układa listy rankingowe i uzależnia przyjęcie na studia, jest chemia. Ten przedmiot uczeń zdał na 90 punktów proc. Czy może warunkowo podjąć studia na uczelni technicznej na pierwszym roku i poprawić niezdany egzamin z języka polskiego w roku następnym?

Czy poprawka pozbawi możliwości studiowania

Uczeń liceum nie zdał obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego. Termin poprawkowy będzie wyznaczony między 22 – 26 sierpnia. Uczelnie już prowadzą rekrutację. Jej wyniki będą ogłaszać na początku lipca. Uczeń zarejestrował się na wybrany kierunek studiów i wpłacił opłatę rekrutacyjną. Czy maturzysta, jeśli zda maturę w terminie poprawkowym, będzie musiał czekać rok, aż zostanie otwarta kolejna rekrutacja i dopiero wtedy będzie mógł podjąć studia?

Czy można podjąć naukę w szkole policealnej

Maturzysta po liceum profilowanym podchodził do matury. Nie zdał dwóch obowiązkowych przedmiotów – matematyki i języka polskiego. Z tych dwóch egzaminów zdobył mniej niż 30 punktów procentowych. Nie został dopuszczony do poprawki w sierpniu. To oznacza, że aby ponownie przystąpić do matury i ją zdać, musi czekać aż do maja następnego roku. Czy przez ten czas może jednak podjąć naukę i się kształcić?

Czy po zawodówce szkoła policealna

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej chce podjąć dalszą naukę. Wybrał kierunek technik budownictwa. W jego mieście kształcenie w tym zawodzie prowadzi tylko szkoła policealna. Absolwent zawodówki chce do niej zdawać. Szkołę zawodową ukończył z bardzo dobrymi wynikami. Czy ma szansę się dostać do szkoły policealnej?

Czy technik może się uczyć w szkole policealnej

Uczeń ukończył czteroletnie technikum dla młodzieży. Nie zdał jednak matury. Posiada świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom technika. Po ukończeniu technikum podjął pracę. Po dwóch latach zdecydował się na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Nie chce jednak ponownie przystępować do matury, aby ją zdać i podjąć studia. Zamierza uzupełnić swoją wiedzę z ekonomii. Czy może podjąć naukę w szkole policealnej? Czy szkoły te oferują zdobycie takich kompetencji?

Czy egzaminy wstępne wystarczą na studia

Uczennica ukończyła naukę w liceum w 2002 roku. Nie zdała jednak matury z jednego przedmiotu i nie poprawiła go. Od osób, które kształciły się w starym systemie (szkoła podstawowa i liceum) uczelnie wymagały najczęściej zdawania egzaminów wstępnych. Wówczas tzw. stara matura nie była wystarczającym dokumentem, aby dostać się na studia. Czy skoro uczelnie i tak wymagają zdania dodatkowego egzaminu wstępnego, można zrezygnować z ponownego przystąpienia do matury?

Czy trzeba przystąpić do egzaminu wstępnego

Abiturient szkoły średniej zdał maturę w 2004 roku. Rozpoczął studia, ale po kilku miesiącach nauki z nich zrezygnował, bo podjął pracę. Nie przystępował też do żadnych egzaminów w czasie sesji. Teraz chce ponownie podjąć naukę w szkole wyższej, na tym samym kierunku. Obecnie wystarczy matura, aby dostać się na studia. Czy osoba, która ukończyła naukę w starym systemie, musi jednak ponownie zdawać egzaminy wstępne?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i gdzie można podjąć dalszą naukę bez matury.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.