Uprawnieni, którzy z przyczyn od siebie niezależnych dokonali pochówku bliskiej osoby później niż 12 miesięcy od jej śmierci, będą mogli ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w ciągu roku od daty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Najczęściej występuje o niego mąż lub żona zmarłej osoby. Uprawniony ma 12 miesięcy, licząc od dnia śmierci bliskiego, na złożenie wniosku do ZUS o przyznanie zasiłku pogrzebowego.
Rząd chce ułatwić ubieganie się o świadczenie z ZUS. W tym celu przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który w najbliższym czasie ma trafić pod obrady rządu.
Zgodnie z nim zainteresowani będą mogli złożyć wniosek o zasiłek w ciągu roku, licząc od dnia pogrzebu, a nie zgonu osoby bliskiej.
– Projektowana regulacja powinna zabezpieczyć interesy osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogły dokonać pochówku w ciągu roku od śmierci osoby bliskiej – mówi Przemysław Żółtowski, dyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zdaniem Aleksandry Wiktorow, byłej szefowej ZUS, a obecnie eksperta Rady Gospodarczej przy premierze, nowe rozwiązanie nie przyczyni się do wyłudzania zasiłków.
– Warunkiem ich otrzymania przez zainteresowanych będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów – mówi Aleksandra Wiktorow.
Może to być np. zaświadczenie z policji lub prokuratury.