Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy namawia swoich członków do włączenia się do akcji rozwiązywania umów w momencie zmiany formy prawnej placówki. Liczy na to, że dzięki temu lekarze wynegocjują jeszcze lepsze warunki pracy i płacy.

Chodzi o specjalistów, którzy – korzystając z art 23 par. 4 kodeksu pracy – zwolnią się grupowo z pracy za 7-dniowym uprzedzeniem i zaoferują ponowne zatrudnienie się w spółkach na nowych zasadach. OZZL odstąpi od akcji, jeśli dyrektorzy szpitali podpiszą ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. O tym będą rozmawiać 13 czerwca.

Wcześniej OZZL i NRL podjęły decyzje o zarezerwowaniu łącznie 2 mln zł na pomoc finansową dla lekarzy, którzy zwolnią się z pracy.