W resorcie rolnictwa trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie pomocy dla tych rolników, których zbiory ucierpiały w wyniku majowych przymrozków. Pomoc będzie przyznawana na podobnych warunkach jak w ubiegłym roku tym gospodarzom, którzy zostali poszkodowani przez powódź. Można otrzymać nawet 300 tys. dofinansowania. Trzeba jednak udokumentować poniesienie straty w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat.

Rolnicy powinni zgłosić się do swojego wójta, aby zwrócił się do wojewody o powołanie komisji, która oszacuje powstałe straty. Cały budżet z programu rozwoju obszarów wiejskich na wsparcie rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe na lata 2007 – 2013 wynosi 100 mln euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zagospodarowała dotychczas ponad połowę tej kwoty.