Rady rodziców mają problemy z zakładaniem kont bankowych i prowadzeniem działalności. Mogą jednak korzystać z innych form zbierania i wydatkowania pieniędzy.
W szkołach poza radą pedagogiczną funkcjonują też rady rodziców, samorząd uczniowski i rady szkoły. Te ostatnie mają największe kompetencje, ale rzadko są tworzone. W przypadku rady rodziców i samorządu uczniowskiego ich funkcjonowanie w szkole jest obligatoryjne (poza wyjątkami jak np. zakłady poprawcze).
Rady rodziców mają realny wpływ na funkcjonowanie szkół. Niemniej jednak jak pisała w poniedziałek w nr. 103 „DGP”, ten organ szkoły nie ma osobowości prawnej i nie może otrzymać numeru REGON czy też założyć konta bankowego. Mimo tych trudności może gromadzić pieniądze.