Firmy mogą wykorzystywać tę zmianę do wydłużania pracy podwładnych. Pracodawca może sprawdzić, kiedy w danym okresie rozliczeniowym wypadają święta, i wyznaczyć w nie dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W ten sposób nie będzie musiał obniżać wymiaru czasu podwładnego o osiem godzin (za każde święto, które przypadnie w dzień wolny dla pracownika inny niż niedziela).

W takich przypadkach pracownik może jednak zarzucić pracodawcy, że zmienia dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w celu obejścia prawa. Będzie to łatwiejsze, jeśli dniem wolnym w firmie zawsze była sobota, a pracodawca nagle zacznie ustalać dzień wolny w inne dni (które przypadną w święta).