Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy z 24 września 2010 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1459), która w istotny sposób zmieniła zasady ustalania wymiaru czasu pracy podwładnych. Przewiduje ona, że jeśli zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy święto będzie przypadać w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (czyli np. w sobotę), nie obniży ono wymiaru czasu pracy.
Firmy mogą wykorzystywać tę zmianę do wydłużania pracy podwładnych. Pracodawca może sprawdzić, kiedy w danym okresie rozliczeniowym wypadają święta, i wyznaczyć w nie dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W ten sposób nie będzie musiał obniżać wymiaru czasu podwładnego o osiem godzin (za każde święto, które przypadnie w dzień wolny dla pracownika inny niż niedziela).
W takich przypadkach pracownik może jednak zarzucić pracodawcy, że zmienia dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w celu obejścia prawa. Będzie to łatwiejsze, jeśli dniem wolnym w firmie zawsze była sobota, a pracodawca nagle zacznie ustalać dzień wolny w inne dni (które przypadną w święta).