Resort edukacji ustalił nowe programy kształcenia w dziesięciu zawodach. Zgodnie z nimi absolwent po kierunku tyfloinformatyka powinien m.in. posługiwać się sprzętem komputerowym oraz znać się na systemach informatycznych, z których korzystają osoby niewidome i słabowidzące. Natomiast opiekun osoby starszej musi umieć rozpoznawać zaburzenia psychosomatyczne, które mają wpływ na funkcjonowanie osoby starszej.

Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Dz.U. nr 100, poz. 582). Wejdzie ono w życie dzisiaj.