Choć kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci poniżej 16. roku życia, przepisy przewidują wyjątki od tej zasady. Dorabiający nastolatek musi pamiętać o zapłacie podatku
Przepisy stanowią, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez takie dziecko jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Najmłodsi mogą więc pracować np. w agencjach reklamowych, klubach sportowych, teatrach i ośrodkach kultury, firmach producenckich z branży filmowej itp.
– Działalności reklamowej lub artystycznej nie można mylić z promocją. Dlatego np. dwunastolatek nie może być zatrudniony przy rozdawaniu ulotek – tłumaczy Rafał Raczek, prawnik z Kancelarii Dobrzański Raczek.