Projekt Randstad Award to pierwsze kompleksowe międzynarodowe badanie dotyczące wizerunku pracodawcy, obejmujące kraje różnych kultur i kontynentów. W tym roku przeprowadzone zostało również po raz pierwszy w reprezentatywnej dla naszego społeczeństwa grupie 7 000 Polaków. Celem badania jest określenie, jakie czynniki mają znaczenie dla potencjalnych pracowników przy wyborze pracodawcy, jakie branże cieszą się wśród nich największą popularnością, lecz również, którzy pracodawcy mają opinię najbardziej pożądanych w każdym z badanych krajów.

"Sukces każdej firmy jest całkowicie uzależniony od ludzi, których potrafi ona przyciągnąć i zatrzymać w strukturze. Siła marki pracodawcy oraz wgląd w to, co wpływa na wybór potencjalnego pracownika zyskuje zatem na znaczeniu. Tymczasem niedobór wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy nasila walkę o talenty. Powyższe czynniki są argumentami za tym, aby dowiedzieć się, dlaczego potencjalni kandydaci stawiają jedne przedsiębiorstwa ponad innymi oraz jakie czynniki określają atrakcyjność pracodawcy" - tłumaczy znaczenie tego raportu Ben Noteboom, dyrektor zarządzający Randstad Holding nv.

Triada atrakcyjności

Wyniki badania Randstad Award pokazują, że na 9 przebadanych krajów w 6-ciu (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Australia) największe znaczenie dla pracowników ma bezpieczeństwo zatrudnienia. W Polsce i Nowej Zelandii jako czynnik najistotniejszy wskazano wysokie wynagrodzenie. W Holandii najwyższą liczbę wskazań otrzymała miła atmosfera pracy. Co interesujące, pomimo pewnych rozbieżności regionalnych, te trzy aspekty zatrudnienia miały jednak zawsze bardzo wysokie wskazania, określając obszar największej troski pracowników.

Bardziej szczegółowa analiza pozwala zauważyć zmiany opinii wraz z wiekiem, płcią oraz poziomem wykształcenia badanych. Starsi respondenci wyżej cenią sobie stabilność finansową pracodawcy, oparcie firmy na czytelnych wartościach oraz silne zasady zarządcze. Respondenci o wyższym poziomie wykształcenia poszukują częściej firm bardziej innowacyjnych, które oferują ciekawą pracę i możliwości kariery międzynarodowej. Z kolei pracownicy o niskich kwalifikacjach preferują firmy stabilne finansowo, oferujące długoterminowe bezpieczeństwo zatrudnienia.

Kto najlepszy - liderzy pracowniczych serc

W większości badanych krajów, w pytaniu o najbardziej atrakcyjnego pracodawcę zdecydowanie dominowały firmy branży lotniczej - zarówno linie lotnicze, jaki i firmy produkujące samoloty lub części dla lotnictwa: Virgin Blue (Australia), KLM (Holandia), Air New Zeland (Nowa Zelandia), Eurocopter (Francja), TechspaceAero (Belgia), Airbus (Niemcy), EADS CASA (Hiszpania).

W polskiej edycji badania Randstad Award najwyższą popularnością cieszyły się branże energetyczna i ciepłownicza, a tuż za nimi znalazła się motoryzacyjna. Jednak jako najatrakcyjniejszego pracodawcę największy odsetek respondentów wskazał telewizję TVN. Tę firmę wybrałoby aż 64,8 proc. badanych. Należąca do koncernu ITI telewizja wygrała w pięciu kategoriach: wysokości wynagrodzenia, możliwości oferowanych na przyszłość, stabilnej sytuacji finansowej, interesującej treści pracy oraz silnego kierownictwa.

Kolejne miejsca w rankingu odpowiadających w badaniu zajęły Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Vattenfall Poland.

Recepta na sukces, czyli dlaczego chcemy pracować w TVN

Wyniki rankingu komentuje Joanna Malinowska-Parzydło, dyrektor personalna zwycięskiego TVN: "W TVN koncentrujemy się przede wszystkim na budowaniu silnej marki oraz długoterminowych przewag nad konkurencją rynkową. Nasz sukces, poparty wynikami rankingów, to wypadkowa wielu czynników składających się na zarządzanie marką. Charakteryzuje nas stała dbałość o jakość relacji, komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej, traktowana w kategorii twardych celów biznesowych. Polityka personalna płynie z poziomu wartości. Zarówno tych uniwersalnych, jak i tych charakterystycznych dla TVN, m.in. szacunku dla różnorodności, dobrej komunikacji, współpracy, wysokiej jakości. Niezbędnym spoiwem jest przywództwo na najwyższym szczeblu, gwarantujące, że najlepsi fachowcy, eksperci i menedżerowie, mogą pracować w warunkach dużej samodzielności, przy równoczesnym oczekiwaniu przestrzegania ustalonych standardów i zasad. Wszelkie działania rozwojowe oferowane naszym pracownikom są 'szyte na miarę', stanowiąc szeroką ofertę diagnozy własnego potencjału, szkoleń specjalistycznych, miękkich, coachingu, Szkoły Dobrej Komunikacji. W TVN konsekwentnie poszukujemy i rekrutujemy ludzi, których wartości są zgodne z tym, co oferuje i na czym została zbudowana nasza firma. Dzięki temu zatrudniamy ludzi, którzy lubią trudne wyzwania, ale równocześnie są w stanie ciężko pracować na swój sukces i satysfakcję. TVN jest pracodawcą oferującym unikalną możliwość tworzenia nowej wartości. Realizują się tu ludzie niezależni, ambitni i kreatywni, sypiący pomysłami jak z rękawa. Oferujemy możliwość awansów od asystentki do dyrektora. Każdy człowiek może zaplanować sobie indywidualny, długofalowy rozwój".

Badanie Randstad Award realizowane jest w 12 krajach na 5 kontynentach (Australia, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Nowa Zelandia, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Indie, Kanada oraz Polska). Omówione wyniki nie obejmują Indii, Kanady oraz Wielkiej Brytanii, ponieważ w tych krajach wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone.