Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Koszty takiego badania ponosi firma.

Czy przy zawieraniu umowy trzeba kierować na badania

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni zatrudnieni przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Od 21 marca tego roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy z 5 stycznia 2011 r., nie trzeba kierować na badania osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. Pracownik taki nie musi składać wizyty u lekarza, pod warunkiem że praca ma być wykonywana na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Przed wejściem w życie tych przepisów pracodawca miał obowiązek skierować pracownika na badania w sytuacji, gdy między okresami zatrudnienia na podstawie kolejnych umów wystąpi przerwa (choćby jednodniowa).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kierować pracownika na badania lekarskie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy niektórzy pracownicy są częściej kierowani na badania
- Jakie elementy musi zawierać skierowanie na badanie lekarskie