Zakłady poprawcze i schroniska będą płaciły nieletnim uczniom za naukę zawodu prowadzoną w warsztatach szkolnych. Za każdy miesiąc dostaną minimum 18,74 zł.
Uczeń odbywający praktyki w warsztacie szkolnym działającym przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich za pracę może otrzymać stypendium. Jego wysokość będzie zależeć m.in. od czasu trwania nauki oraz środków finansowych, którymi dysponuje dana placówka. Ale nie może być niższe niż 18,74 zł miesięcznie (dla jednego praktykanta).
Tak wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich (Dz.U. nr 99, poz. 576). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
Stypendium może być zwiększone o 50 proc. jego wysokości, jeśli uczeń uzyska półroczną ocenę o jeden stopień wyższą niż w poprzednim półroczu. Będzie ono obniżane za nieobecności. W przypadku tych nieusprawiedliwionych o 10 proc. za każdy dzień.