Żeby założyć żłobek, wystarczy, żeby tylko jedno pomieszczenie, gdzie będą przebywać dzieci, spełniało minimalne wymogi dotyczące powierzchni.
Jednym z warunków, które musi spełniać lokal przeznaczony na żłobek, jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni dostosowanej do liczby przebywających w nim dzieci. Zgodnie z par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. nr 69, poz. 367) powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt 5 dzieci wynosi co najmniej 16 mkw. W przypadku, gdy żłobek jest przeznaczony na większą liczbę dzieci, to na każde kolejne dziecko, które przebywa dłużej niż 5 godzin dziennie, powierzchnia musi być większa o 2,5 mkw. Jeżeli dziecko przebywa krócej niż 5 godzin, na malucha powinny przypadać dodatkowe 2 mkw.
– Rozporządzenie nie precyzuje jednak, czy ten wymóg muszą spełniać wszystkie pomieszczenia żłobka – mówi Monika Ebert ze Stowarzyszenia Rodziców TU z Zalesia Górnego.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, lokal, w którym będzie prowadzony żłobek, musi mieć co najmniej dwa pomieszczenia. Jedno z nich musi być przeznaczone do odpoczynku dzieci ze względu na długi czas przebywania w żłobku, który w wyjątkowych sytuacjach może przekraczać 10 godzin dziennie. Wystarczy jednak, że jedno pomieszczenie spełnia wymóg odnośnie do minimalnej powierzchni.
Resort pracy tłumaczy, że jeżeli w żłobku ma przebywać 15 dzieci, to minimalna powierzchnia wynosi 41 mkw. W takiej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze – jeżeli jedno z pomieszczeń żłobka ma wymaganą powierzchnię, a drugie jest sypialnią, która jest wyłączona z możliwości prowadzenia w niej innych zajęć, to jej wielkość nie jest wliczana do łącznej powierzchni żłobka. Drugie – gdy żłobek zapewnia dwa pomieszczenia, w tym jedno wielofunkcyjne ze składanymi łóżkami, to powierzchnia obydwu pomieszczeń liczona jest łącznie. Resort pracy wyjaśnia też, że do powierzchni przypadającej na jedno dziecko nie wlicza się powierzchni łazienek, pomieszczeń gospodarczych i ciągów komunikacyjnych.