Do Krakowa przyjadą rektorzy-komendanci oraz reprezentanci ponad siedemdziesięciu uczelni wojskowych. Gośćmi będą też przedstawiciele organizacji skupiającej komendantów uczelni wojskowych w Afryce. Łącznie do Polski przyjedzie 136 osób z 55 państw.

Trzydniowa konferencja odbędzie się po raz 40., ale po raz pierwszy komendanci wojskowych uczelni przyjadą do Polski. Organizatorem spotkania jest NATO Defence College, a współorganizatorem - polska Akademia Obrony Narodowej.

Tegoroczna konferencja komendantów ma dwa cele. Pierwszym jest usprawnienie wymiany informacji między odpowiedzialnymi za edukację obronną. Drugi cel to promocja współpracy w zakresie wyższej edukacji wojskowej pomiędzy akademiami państw NATO, Partnerstwa dla Pokoju i Dialogu Śródziemnomorskiego. Szczególny nacisk ma zostać położony na podnoszenie standardów programowych i metod nauczania.

W poniedziałek uroczystego otwarcia konferencji dokona minister obrony narodowej Bogdan Klich oraz komendant NATO Defence College gen. Wolf-Dieter Loeser. Obecni będą też szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO gen. Walter Gaskin.

Dzień wcześniej zaplanowano nieformalne spotkanie wojskowych.

Pierwsza konferencja komendantów NATO odbyła się w Rzymie w 1972 r. Po upadku komunizmu, od 1992 r. do udziału w spotkaniach zaproszono kraje uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju oraz ówczesnej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Kraje należące do Dialogu Śródziemnomorskiego uczestniczą w konferencjach od 2000 r. Wówczas też zmieniono formułę spotkań - pierwszego dnia spotykali się przedstawiciele państw NATO, drugiego - szersze grono. W 2003 r. ten podział zniesiono - wszystkie kraje uczestniczą w całej konferencji.

Ostatnie cztery konferencje odbyły się w Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech i Turcji. Z krajów, które przystąpiły do NATO w 1999 r., jak Polska, lub później spotkania komendantów organizowały już - oprócz Chorwacji - Węgry i Bułgaria.