Dzisiaj ostatni dzień matur. Co prawda egzaminy jeszcze przed tymi, którzy z przyczyn losowych (np. choroby czy wypadku) nie mogli do nich przystąpić w majowym terminie. Te będą dla nich ustalone indywidualnie w przyszłym miesiącu.

Również w czerwcu maturzyście poznają wyniki swoich egzaminów.

– Maturę zdadzą uczniowie, którzy zdobędą z każdego egzaminu podstawowego minimum 30 proc. punktów procentowych – mówi Irena Kulesza, zastępca dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Gdańsku.

Maturzyści, którzy nie zaliczą obowiązkowych matur, mają jeszcze prawo do poprawki w sierpniu. Ale tylko jednej.

– Jeśli uczeń nie zda np. egzaminu pisemnego z języka polskiego i egzaminu ustnego z tego samego przedmiotu, poprawi go dopiero za rok, bo są to dwa egzaminy – przestrzega Danuta Zakrzewska, dyrektor OKE w Łodzi.

Dodaje, że poprawkowy termin przeznaczony jest tylko dla tych, którzy nie zaliczyli go z przedmiotów obowiązkowych. Nie wezmą w nim udziału ci uczniowie, którzy zdobyli niewiele punktów z egzaminów rozszerzonych i chcą je poprawić, bo przedmioty dodatkowe nie wpływają na zaliczenie matury. Oni będą mieli na to szansę dopiero w przyszłym roku.

Jednak słaby wynik z przedmiotów rozszerzonych utrudnia maturzystom dostanie się na wymarzone, bezpłatne studia.

– Osoby z niskimi wynikami z przedmiotów wymaganych, np. historii w przypadku studiów na tym kierunku, mają niewielkie szanse, aby się na niego dostać – mówi Anna Korzekwa, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyjaśnia, że dla tych kandydatów będą miejsca na studiach niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych), za które uczelnia pobiera czesne. Najczęściej wynosi one kilka tysięcy złotych rocznie, a na najbardziej obleganych kierunkach mogą przekraczać kilkanaście tysięcy zł. Ale po roku nauki student uczący się na nim, który ma wysoką średnią, może ewentualnie przenieść się na bezpłatne, dzienne studia.

Mimo że maturzyści nie znają jeszcze swoich wyników, mogą już rejestrować się na wybrane kierunki studiów. Taką rekrutację prowadzi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A od 1 czerwca otworzy ją Uniwersytet Jagielloński.

Ci, których czekają egzaminy w poprawkowym terminie, też będą mieli szansę dostać się na bezpłatnie kierunki. Od kilku lat, na mniej prestiżowych uczuleniach, rejestracja na nie prowadzona jest jeszcze we wrześniu.

Jakie przedmioty można zdawać w terminie poprawkowym

Matura pisemna – poprawka 23 sierpnia

Przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy)

● język polski

● matematyka

● język obcy nowożytny

Matura ustana – poprawka 22 – 26 sierpnia

● język polski

● język obcy nowożytny