Rektorzy chcą zwiększyć liczbę obowiązkowych egzaminów pisemnych na maturze do pięciu. Ma to wymóc większą specjalizację kształcenia
Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w podjętej uchwale domaga się, aby maturzysta obowiązkowo zdawał pięć pisemnych egzaminów, a nie trzy jak obecnie. W części do wyboru licealista musiałby wybrać dwa przedmioty, które zdawałby na poziomie rozszerzonym. Obecnie nie musi wybierać żadnych przedmiotów dodatkowych, a jeżeli już się na to zdecyduje, może je zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Dwa maturalne koszyki