W trakcie sporu zbiorowego związek zawodowy nie musi przeprowadzać strajku w celu uzyskania akceptacji firmy w sprawie przedstawionych żądań. Dozwoloną formą wywierania presji są również manifestacje czy pikiety
Związek zawodowy jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Przed podjęciem decyzji w sprawie ogłoszenia strajku chce zorganizować akcję protestacyjną – manifestację przed urzędem miasta – oraz oflagować zakład pracy.
Związki zawodowe są reprezentantem pracowników wobec pracodawcy. W imieniu załogi mają one prawo wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, które mogą dotyczyć warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.