Na wszystkich polskich uczelniach jest stosowany system punktów zaliczeniowych ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów).

Od nowego roku akademickiego jeden punkt ECTS będzie odpowiadał efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 – 30 godzin pracy. Jeśli student uczył się na zagranicznej uczelni np. na pokrewnym kierunku przez jeden semestr i przeniósł się do polskiej szkoły, może wnioskować do dziekana o zaliczenie wybranych zająć.

Aby zaliczyć rok akademicki, student musi uzyskać 60 punktów. Ich liczba za poszczególne zajęcia nie zależy od oceny z przedmiotu.

Obecnie warunkiem uznania punktów ECTS, zdobytych w innej uczelni niż macierzysta, jest porozumienie o realizacji kształcenia zawarte między dwiema uczelniami.

Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta znosi ten wymóg. Projekt trafił do konsultacji i ma wejść w życie 1 października 2011 r.

Do uznania punktów zdobytych na innej uczelni lub kierunku będzie potrzebna tylko opinia dziekana o zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. Wcześniej jednak musi on zapoznać się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza uczelnią macierzystą.