Minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w policji. Powodem zmian jest to, że przez ostatnie pięć lat stosowania poprzedniego rozporządzenia z 7 lipca 2005 r. regulującego kwestię wypadków (Dz.U. nr 136, poz. 1150) ujawnionych zostało wiele błędów i luk w procedurze.

W komendach nie będzie trzeba powoływać specjalnych służb bhp tylko dlatego, żeby przyznać policjantowi odszkodowanie powypadkowe. Równocześnie aby sprawy związane z wypadkami związanymi ze służbą były jak najszybciej załatwiane, okoliczności wypadku będzie mogła ustalać jedna osoba wchodząca w skład np. dwuosobowej komisji wypadkowej.

Resort proponuje także ograniczenie biurokracji. Co prawda członkowie komisji powypadkowej będą musieli sporządzić protokół powypadkowy, ale skończy się obowiązkowe opisywanie wszystkich czynności związanych z badaniem okoliczności wypadku. Jednocześnie w sprawach wyjątkowo skomplikowanych komisja będzie mogła się zwrócić do innej jednostki o pomoc w ustaleniu przyczyn zdarzenia.

Projekt reguluje także zasady zgłaszania wypadków w czasie wykonywania służby poza granicami kraju. Dzięki temu nie będzie już problemów z przyznawaniem odszkodowań dla funkcjonariuszy biorących udział w misjach, pościgach czy kontyngentach.