W ciągu miesiąca od zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienia dziennego opiekuna gminy przeprowadzą pierwsze kontrole sprawdzające warunki opieki.
Jednym z zadań, które na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast nakłada tzw. ustawa żłobkowa, jest sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Taki nadzór jest sprawowany na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radnych gminy w uchwale przez osoby działające z upoważnienia.
Niektóre samorządy, m.in. Nowy Sącz, Kobylnica, Kraków, Bielsko-Biała podjęły już uchwały w tej sprawie. Określają one, że obowiązkowa kontrola, zarówno w prywatnych, jak i gminnych placówkach opieki, będzie przeprowadzana raz do roku.