Praktycznie w każdej firmie pracownicy mogą wykupić grupowe ubezpieczenie na życie. Zaletą polisy jest cena, która dzięki jej grupowemu charakterowi jest niższa niż to ma miejsce w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie.
Pracodawca zaoferował możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie w zakładzie pracy. Zachęca pracowników do wykupienia takiej polisy, twierdząc, że nie będą musieli się martwić koniecznością comiesięcznego opłacania składek. Mają one zostać potracone z zarobków. Atrakcyjna jest także cena samego ubezpieczenie bo wynosi 34 zł miesięcznie. Pracownicy mają jednak wątpliwości, czy za takie pieniądze można kupić przydatne ubezpieczenie oraz co to oznacza, że polisa jest grupowa?
Grupowe ubezpieczenie na życie oferowane w zakładach pracy to ciekawa oferta dla osób, które za relatywnie niską składkę chcą sobie oraz swoim najbliższym zapewnić ochronę ubezpieczeniową.

Większa ochrona

Wbrew samej nazwie ubezpieczenie na życie nie kryje w sobie tylko jednego ryzyka. Czyli mówiąc inaczej, wypłata świadczenia nie następuje tylko i wyłączenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. W grę wchodzą także inne zdarzenia, przed którymi chroni polisa. Ich katalog może być różnorodny. Jednak obok świadczenia na wypadek śmierci pracownika najczęściej występuje:
świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
świadczenie na wypadek śmierci najbliższej osoby (np. żony lub męża),
● świadczenie w przypadku narodzin dziecka,
● świadczenie na wypadek kłopotów zdrowotnych, wymagających fachowej opieki medycznej.
Ten katalog nie wyczerpuje wszystkich zdarzeń, w przypadku których nastąpi wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela. Są one szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to dokument, z którym należy obowiązkowo zapoznać się przed podpisaniem deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Wyszczególnione są w nim definicję poszczególnych zdarzeń oraz kwoty, jakie mogą nam zostać wypłacone w przypadku ich wystąpienia. Lektura Ogólnych warunków ubezpieczenia pozwali nam dowiedzieć się, za co tak naprawdę płacimy i w jakich okolicznościach ubezpieczyciel powinien nam wypłacić świadczenie, a w jakich będzie od tego zwolniony.

Konsolidacja polis

Można sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że za kilkadziesiąt złotych miesięcznie ubezpieczyciel może zaoferować nam polisę, która chroni przed tak sporym katalogiem zdarzeń. Jak tłumaczy Wojciech Kropiewnicki z PZU Życie, jest to możliwe dzięki właśnie grupowej konstrukcji polisy na życie dla pracowników. Ochroną jest objęty nie jeden pracownik, ale cała grupa. Dzięki innemu rozkładowi ryzyka polisa może być tańsza.
– W przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie istotne będzie przeprowadzenie badań medycznych lub ankiety o stanie zdrowia. W oparciu o nią ubezpieczyciel określa cenę ubezpieczenia. Inaczej jest w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie. Tutaj ryzyko jest liczone w oparciu o strukturę wiekową czy zawodową grupy ubezpieczonych – wyjaśnia Wojciech Kropiewnicki.
Co to znaczy w praktyce? To, że wszyscy, niezależnie od stanu zdrowia, wieku i płci, płacą taką samą cenę za ubezpieczenie. Jeśli chcieliby oni indywidualnie wykupić polisę na życie, musieliby zapłacić o wiele większą miesięczną składkę. Dodatkowo zły stan ich zdrowia mógłby spowodować znaczący wzrost składki, jaką by musieli zapłacić za ubezpieczenie, albo wręcz mógłby doprowadzić do sytuacji, w której towarzystwo odmówiłoby ubezpieczenia takiej osoby.

Zgłosić rodzinę

Przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie nie wymaga wielu formalności. Wystarczy po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. Do polisy można także zgłosić najbliższych członków rodziny. Dzięki temu także oni zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. Na tym kończy się rola pracownika.
Polisa zaczyna obowiązywać od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji. Ponieważ jest to ubezpieczenie pracownicze, to składkę przelewa pracodawca. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest to, że potrąca on ją co miesiąc z pensji ubezpieczonego. Jednak coraz częściej pracodawcy decydują się na uiszczanie składki za pracowników. Jest to proste rozwiązanie, które zwiększa atrakcyjność pakietu socjalnego dla zatrudnionych w zakładzie pracy.
3 osoby z jednej firmy są potrzebne do zawarcia w PZU ubezpieczenia grupowego na życie