Do nadzwyczajnej podkomisji skierowany został rządowy projekt zmian w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Taką decyzję podjęli wczoraj podczas jego pierwszego czytania posłowie komisji polityki społecznej i rodziny.

W obydwu ustawach rząd proponuje doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu rodziny, od którego przysługuje prawo do świadczeń. Nowelizacja przewiduje m.in., że stypendia naukowe nie będą wliczane do kryterium dochodowego. Poszerza też katalog dochodów, które można traktować jako utracone lub uzyskane.

Ponadto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (P 45/07) zmieniona zostanie procedura odebrania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Po nowelizacji gmina, zanim skieruje wniosek do starosty o odebranie tego dokumentu, wyda niesolidnemu rodzicowi decyzję, od której będzie się mógł odwołać. Dodatkowo prawo jazdy straci ten dłużnik, który ma zaległości alimentacyjne przekraczające sześć miesięcy oraz płaci mniej niż 30 proc. bieżąco zasądzonej kwoty alimentów.