Gmina nie skieruje do starosty wniosku o odebranie prawa jazdy rodzicowi, który płaci co najmniej 30 proc. zasądzonych alimentów.
Do nadzwyczajnej podkomisji skierowany został rządowy projekt zmian w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Taką decyzję podjęli wczoraj podczas jego pierwszego czytania posłowie komisji polityki społecznej i rodziny.
W obydwu ustawach rząd proponuje doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu rodziny, od którego przysługuje prawo do świadczeń. Nowelizacja przewiduje m.in., że stypendia naukowe nie będą wliczane do kryterium dochodowego. Poszerza też katalog dochodów, które można traktować jako utracone lub uzyskane.