Małe gminy nie korzystają z pieniędzy rządowego programu „Radosna szkoła” na budowę placów zabaw i modernizację placówek oświatowych, bo nie mają pieniędzy na 50-proc. wkład własny.
Dla samorządów zbliżające się wakacje to przedostatnia szansa na przeprowadzenie remontów w szkołach i dostosowanie ich do przyjęcia sześciolatków. Te bowiem od września 2012 r. muszą trafić tam obowiązkowo.
Do opóźnień w dostosowaniu szkół i tworzeniu placów zabaw do potrzeb najmłodszych uczniów przyznają się same samorządy. Potwierdza to też tegoroczny raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który wskazał na nieprawidłowości w 6 tys. z 14 tys. funkcjonujących szkół podstawowych. W ich usuwaniu ma pomóc rządowy program „Radosna szkoła”. W tym roku na wyposażenie sal i budowę placów zabaw samorządy mogą się ubiegać o 150 mln zł.