Małe gminy nie korzystają z pieniędzy rządowego programu „Radosna szkoła” na budowę placów zabaw i modernizację placówek oświatowych, bo nie mają pieniędzy na 50-proc. wkład własny.
Dla samorządów zbliżające się wakacje to przedostatnia szansa na przeprowadzenie remontów w szkołach i dostosowanie ich do przyjęcia sześciolatków. Te bowiem od września 2012 r. muszą trafić tam obowiązkowo.
Do opóźnień w dostosowaniu szkół i tworzeniu placów zabaw do potrzeb najmłodszych uczniów przyznają się same samorządy. Potwierdza to też tegoroczny raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który wskazał na nieprawidłowości w 6 tys. z 14 tys. funkcjonujących szkół podstawowych. W ich usuwaniu ma pomóc rządowy program „Radosna szkoła”. W tym roku na wyposażenie sal i budowę placów zabaw samorządy mogą się ubiegać o 150 mln zł.
– Wystąpiliśmy o dofinansowanie 8 placów zabaw z „Radosnej szkoły” i otrzymaliśmy pozytywną decyzję – mówi Barbara Fröhlich, zastępca dyrektora wydziału edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Podkreśla, że w tym roku mało gmin ubiegało się o tego typu wsparcie, bo nie mają one pieniędzy na 50-proc. wkład własny. Dlatego większość małych gmin przyznaje, że jeśli już występowały o pomoc z programu „Radosna szkoła”, to tylko na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. Na te cele nie jest wymagany od nich wkład własny.
– W tym roku nie mamy w budżecie pieniędzy na remonty szkół w związku z ich przystosowaniem do przyjęcia sześciolatków. Nie znaleźliśmy też środków na wkład własny na budowę placów zabaw z programu „Radosna szkoła” – mówi Katarzyna Nowakowska z Urzędu Gminy Ciechanów.
Dodaje, że wszelkie remonty będą prowadzone dopiero w trakcie kolejnych wakacji.
Samorządy narzekają też, że decyzja o przyznaniu pieniędzy z programu „Radosna szkoła” następuje z opóźnieniem.
– W ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę placu zabaw z dużym opóźnieniem. Zanim doszło do przetargu, było już zbyt późno na jej rozpoczęcie, bo zbliżał się rok szkolny, więc pieniądze trzeba było zwrócić – mówi Małgorzata Klekowicka z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.
Dodaje, że w tym roku może być podobnie, bo wciąż nie ma decyzji w sprawie ewentualnej pomocy z „Radosnej szkoły”.
Na przyszły rok rząd zagwarantował na realizację programu „Radosna szkoła” 448 mln zł. Docelowo do 2014 roku łącznie na ten cel trafi do samorządów blisko 2,5 mld zł.