GUS poinformował w komunikacie, że w kwietniu 2011 r. w porównaniu do marca br. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w marcu 2011 r., ale mniej niż w kwietniu 2010 roku wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu kwietnia 2011 roku urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w marcu 2011 r. i analogicznym okresie ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2011 r. wyniosła 2 mln 43,5 tys. osób (w tym 1 mln 60,5 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 90,4 tys. osób (o 4,2 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła o 69,7 tys.

W stosunku do marca 2011 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący: w opolskim (o 5,9 proc.), warmińsko-mazurskim (o 5,3 proc.), świętokrzyskim i wielkopolskim (po 5,2 proc.) oraz podlaskim (o 4,9 proc.) - podał GUS.

W porównaniu z kwietniem 2010 r. bezrobocie zwiększyło się w 13 województwach; najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 7,3 proc.), lubelskim (o 6,4 proc.), mazowieckim (o 6,3 proc.) oraz śląskim (o 5,8 proc.). W trzech województwach liczba bezrobotnych spadła: dolnośląskim (o 1,8 proc.) oraz lubuskim i wielkopolskim (po 1,3 proc.).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2011 r. stanowili 12,6 proc. ludności aktywnej zawodowo (w marcu 2011 r. 13,1 proc.; w kwietniu 2010 r. 12,4 proc.).

Z danych Urzędu wynika, że najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,5 proc.), zachodniopomorskim (17,8 proc.), kujawsko-pomorskim (16,9 proc.), podkarpackim (15,9 proc.) oraz lubuskim (15,8 proc.) i świętokrzyskim (15 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,4 proc.), mazowieckie (9,8 proc.), śląskie (10,4 proc.) i małopolskie (10,7 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 169,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 49,3 tys. mniej niż w marcu 2011 r. i o 33,6 tys. mniej niż w kwietniu 2010). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 139,7 tys. osób, tj. 82,4 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Osoby do 24. roku życia stanowiły 27,7 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych. Spośród osób nowo zarejestrowanych 38,1 proc. mieszkało na wsi.

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu kwietnia 2011 r. było to 1 mln 632 tys. (tj. 79,9 proc. ogółu zarejestrowanych) wobec 1 mln 700,9 tys. (79,7 proc.) w marcu 2011 r. i 1 mln 591,2 tys. (80,6 proc.) w kwietniu 2010 r.

W kwietniu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. ofert pracy (przed miesiącem 83,2 tys., przed rokiem 108,7 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 44,1 tys. osób (w tym 11,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 2,2 tys. wolnych miejsc pracy.

Z danych na koniec kwietnia 2011 r. wynika, że 385 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 36,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 25,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 325 zakładów, 40,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 24,6 tys. osób)