Szkoła wyższa, która nie ma skutecznego systemu antyplagiatowego, nie otrzyma zgody na dalsze prowadzenie studiów.
Od października Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) będzie sprawdzała, czy prace dyplomowe bronione na uczelniach są plagiatami.
– Pomoże to w lepszym ocenianiu jakości kształcenia na danej uczelni – tłumaczy prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, która zapowiedziała te zmiany.