Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek policji (Dz.U. nr 94, poz. 557).

Zgodnie z nim policjantów ubiegających się o określone stanowiska służbowe będzie można skierować na badanie psychofizjologiczne mające na celu ustalenie m.in. lojalności w służbie. Na takie badanie przełożony również może skierować swojego podwładnego, jeśli ma wątpliwości co do sposobu wypełniania przez niego obowiązków i zachowania w służbie.

Badaniom psychofizjologicznym poddawani są m.in. funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych, Centralnego Biura Śledczego, ruchu drogowego, a także funkcjonariusze operacyjni oraz zajmujący się walką z korupcją.

W czasie badania rejestrowane są specyficzne zmiany reakcji fizjologicznych organizmu ludzkiego występujące w trakcie zadawania pytań policjantowi. Dzięki testom istnieje możliwość sprawdzenia, czy funkcjonariusz nie czerpał nieuzasadnionych korzyści w służbie – mówi podinspektor Ewa Reczek, ekspert zespołu badań psychofizjologicznych biura spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Inicjatorem wprowadzenia badań psychofizjologicznych w policji było biuro spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Są one przeprowadzane zgodnie ze światowymi standardami.