Ponad 5 mld zł wyniesie przyszłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W porównaniu z obecnym rokiem kwota ta wzrośnie aż o 775 mln zł (18 proc.). Dzięki temu w 2012 r. więcej środków z kasy PFRON będzie przekazywanych np. samorządom na realizację ich zadań związanych z rehabilitacją. Kwota ta wzrośnie aż o 263 mln zł (36 proc.). Tym samym powiaty będą mogły zwiększyć wydatki np. na pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych (protez) i środków pomocniczych, a także na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych.

– To bardzo dobra wiadomość, bo przez trzy ostatnie lata otrzymywaliśmy coraz mniej środków z PFRON, a zapotrzebowanie ze strony niepełnosprawnych jest duże – mówi Anna Gugała, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Podkreśla, że w ostatnich latach z powodu obniżenia dofinansowania PFRON trzeba było ograniczyć wydatki na turnusy rehabilitacyjne (np. w tym roku pojadą na nie tylko te osoby, które nie uczestniczyły w nich rok wcześniej) lub zmniejszyć wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Podobnie jest w innych powiatach. Dofinansowania do turnusów zostały ograniczone np. przez PCPR w Turku. Z kolei w Olsztynie zmniejszono kwoty przeznaczone m.in. na likwidację barier architektonicznych.

– Jeśli w przyszłym roku otrzymamy wyższą pomoc, zwiększymy np. limity dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – zapowiada Anna Gugała.

Z planu finansowego PFRON wynika, że więcej środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych otrzymają też organizacje pozarządowe (o 45 mln zł, czyli również o 36 proc. więcej niż w 2011 r.). Fundusz może zlecać im np. prowadzenie rehabilitacji w różnego rodzaju placówkach oraz organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

– To dobre rozwiązanie, bo organizacje pozarządowe nie tylko realizują zadania na rzecz niepełnosprawnych, ale często są także ich pracodawcą, a więc dodatkowo aktywizują ich zawodowo – tłumaczy Agnieszka Krzysztofik z fundacji Recto działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przyszłym roku nieznacznie wzrośnie też kwota, jaka zostanie wydana przez PFRON na dofinasowania pensji osób niepełnosprawnych. Łącznie fundusz wyda na ten cel 2,87 mld zł, czyli o ponad 100 mln zł więcej niż w 2011 r.