Placówka mająca umowę z NFZ, nawet jeśli jest spółką, nie będzie mogła świadczyć odpłatnie tych samych usług co w kontrakcie. Taki przepis dodano do ustawy o działalności leczniczej.
To oznacza, że od 1 lipca znacznie trudniej będzie się leczyć, płacąc z własnej kieszeni.
Do tej pory taki zapis obowiązywał tylko publiczne placówki, co dodatkowo motywowało samorządy do przekształcania je w spółki.