NFZ wprowadza kolejne ułatwienia w posługiwaniu się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana osobom, które wyjeżdżają do innego państwa UE – np. do pracy czy na urlop. Dzięki niej jej posiadacz ma zapewniony dostęp do leczenia w tym czasie na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, do którego przyjechał.

Od początku tego roku fundusz wydłużył okres jej ważności. Wcześniej (w przypadku wyjazdów turystycznych) była ona wydawana tylko na 3 miesiące, obecnie na pół roku. Aktualnie wprowadza możliwość jej dodatkowego oznakowania w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych. Odziały wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót informacji. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Aby dostać europejską kartę, należy złożyć wniosek do wybranego oddziału NFZ. Nie musi to być ten oddział, do którego wnioskodawca jest przypisany ze względu na miejsce zameldowania. Wniosek jest dostępny na stronach internetowych funduszu (www.nfz.gov.pl).