Działania rządu dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia są niewystarczające; jesteśmy zaniepokojeni brakiem docelowych założeń - podkreślają w apelu do premiera Donalda Tuska uczestnicy I Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbywa się w Warszawie.

Kongres zorganizowali Pracodawcy RP i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Jego uczestnicy podkreślają, że doceniają wysiłek rządu w próbie reformy systemu ochrony zdrowia i wprowadzaniu pakietu ustaw zdrowotnych, jednak - ich zdaniem - to za mało.

"Stwierdzamy, że działania te są dalece niewystarczające i mogą być traktowane jedynie jako pierwszy krok do reformy. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni brakiem prezentacji docelowych założeń: dokąd zmierza nasz system i rynek ochrony zdrowia. Rodzi to negatywne konsekwencje dla inwestycji w ochronie zdrowia. Fakt ten powoduje brak rzetelnej oceny anonsowanych propozycji nowych regulacji. Towarzyszy temu narastająca obawa, czy kierowany przez pana premiera rząd faktycznie wie, jak mają wyglądać docelowe rozwiązania" - uważają uczestnicy Kongresu.

Dodają, że oczekują otwarcia dyskusji i prezentacji kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia oraz "mapy drogowej" jej realizacji. Domagają się m.in. wprowadzenia ustawy, w której zostałby określony zintegrowany system planowania potrzeb zdrowotnych, od poziomu powiatu, do całego państwa. Taki system miałby umożliwić podejmowanie z wyprzedzeniem decyzji dot. infrastruktury, edukacji i organizacji ochrony zdrowia.

Autorzy apelu chcą też wprowadzenia konkurencji dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmian w kontraktowaniu świadczeń medycznych.

Uczestnicy kongresu zwracali uwagę na problem związany z finansowaniem ze środków publicznych świadczeń wykonywanych w ich szpitalach. Jak mówili, w Polsce powinien zostać zlikwidowany podział na lecznice publiczne i prywatne. Kryterium powinna być jakość leczenia. Twierdzili, iż zależy im na zjednoczeniu sektora prywatnego w walce o szybsze zrównanie praw podmiotów wykonujących działalność leczniczą zarówno w zakresie roli oraz miejsca w systemie ochrony zdrowia jak i pozyskiwania publicznych funduszy.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że działalność szpitali prywatnych jest coraz bardziej dostrzegana, o czym świadczy m.in. uchwalenie ustawy o działalności leczniczej. Zakłada ona przekształcenie w spółki publicznych szpitali, które mają ujemne wyniki finansowe.

Z kolei wiceminister zdrowia Marek Haber zapewniał, że MZ stara się eliminować podział na publiczne i niepubliczne szpitale. Zaznaczył, że wyrazem tych starań jest ustawa o działalności leczniczej. "NFZ ma kierować się jakością świadczeń i spełnieniem wymaganych kryteriów, a nie tym czy jest to szpital publiczny" - mówił.

"To nie jest wspieranie prywatnych szpitali, to jest wspieranie dobrego leczenia" - dodał Haber. Zapowiedział, iż w przygotowywanej przez MZ ustawie o jakości w ochronie zdrowia będą zawarte mechanizmy mające doprowadzić do tego, że publiczne środki trafią do lecznic funkcjonujących na najwyższym poziomie.

Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Andrzej Mądrala podkreślił, że sektor szpitali prywatnych bardzo się rozwinął. Powstały nowoczesne lecznice wieloprofilowe działające przez całą dobę oraz wysokospecjalistyczne ośrodki "chirurgii jednego dnia", które zmniejszają kolejki na zabiegi chirurgiczne. "Czy nie stawia się ich zwyczajowo na pozycji petenta, który ciągle musi zabiegać w sposób szczególny o środki finansowe, a przy ich podziale jest traktowany niejednokrotnie jak intruz?" - pytał.

Organizatorzy kongresu oceniają, że rynek ochrony zdrowia rozwija się dynamicznie i jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów dla inwestorów tak prywatnych, jak instytucjonalnych. W Polsce prywatne usługi medyczne oferuje już prawie 1,1 tys. podmiotów, posiadających prawie 78 tys. łóżek szpitalnych.

Z szacunkowych danych wynika, że w 2010 r. NFZ zawarł umowy z ponad 5,5 tys. niepublicznych świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na ponad 2,17 mld zł (z publicznym świadczeniodawcami na ponad 2 mld zł). W przypadku niepublicznych szpitali była to kwota ponad 2,9 mld zł przeznaczona na realizację umów z 593 świadczeniodawcami (571 publicznych szpitali otrzymało 23,3 mld zł).