Armia wciąż poszukuje chętnych do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Ponieważ kandydatów nie ma, namawiani są do tego m.in. 19-letni mężczyźni, którzy obowiązkowo zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej.
Dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) będzie stworzony dodatkowy fundusz, który docelowo ma wynieść 40 mln zł. Środki z niego będą przekazywane żołnierzom rezerwy, którzy otrzymają tzw. przydział kryzysowy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. nr 194, poz. 1293).
Żołnierz NSR po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu będzie otrzymywał od dowódcy jednorazową nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Warunkiem jej przyznania będzie odbycie przez niego ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z nich pozytywnych ocen służbowych. Ten szczegółowy tryb przyznawania nagród przewiduje z kolei projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. nr 28, poz. 145). Oba te projekty zostały przekazane do konsultacji społecznych.
– O przyznaniu nagrody zdecyduje tylko zaliczenie ćwiczeń. Żołnierze nie będą otrzymywać z nich konkretnych ocen – mówi gen. dyw. Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej.
Dodaje, że pierwsze wypłaty nagród nastąpią już po wakacjach.
Armia do końca roku musi powołać do służby w NSR 20 tys. ochotników. Na razie kontrakt z wojskiem podpisało 7,2 tys. osób. Brak chętnych spowodował, że wojsko zdecydowało się na wprowadzenie ułatwień przy naborze. Wtedy zrezygnowano z obowiązku dostarczania przez ochotników części dokumentów. Kolejnym krokiem była decyzja o przyznawaniu nagród.
– Te ułatwienia i nagrody dla żołnierzy NSR powinny być wprowadzone już na początku ogłaszanie naboru, czyli w lipcu 2010 r. – mówi gen. Adam Rębacz, prezes Związku Żołnierzy WP.
Determinacja armii jest tak duża, że nawet minister obrony narodowej znowelizował na początku maja rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i jeszcze w tym samym miesiącu wprowadził do niego dodatkowy termin na przeprowadzenie szkolenia dla ochotników do NSR, którzy wcześniej nie służyli w armii. Dokonał tego na podstawie deklaracji 19-letnich mężczyzn, którzy w trakcie obowiązkowej kwalifikacji wojskowej wyrażali chęć wstąpienia do NSR.