Zamiast kasacji lekarzowi będzie przysługiwać apelacja od wyroku sądu lekarskiego II instancji. Taka zmiana wcale nie musi oznaczać, że będzie łatwiej odwołać się od jego wyroków.
W tym tygodniu odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. Dzięki jej uchwaleniu ci medycy, na których sąd lekarski II instancji nałożył karę upomnienia lub nagany przed 2010 r., będą mogli odwołać się do Sądu Najwyższego (SN). Obecnie bowiem są pozbawiani takiej możliwości. Od początku 2000 r. do końca 2009 r. karą upomnienia zostało ukaranych 202 lekarzy, natomiast naganą – 78 medyków.
To efekt tego, że przed 2010 r. obowiązywała ustawa o izbach lekarskich z 1989 r. Jej przepisy nie przewidywały procedury odwołania się przez osoby ukarane przed sądem zawodowym do SN. Zostało to zmienione przez jej następczynię, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.